binder fp seriesDefinitionen på et varmeskab/tørreskab

Et varmeskab eller tørreskab er grundlæggende det samme slags udstyr og anvendes til at opvarme, hærde eller udtørre emner i et relativt stabilt miljø. Typisk består det af en ovn, der kan nå temperaturer på flere hundrede grader og ofte er forsynet med et udluftningsrør, der sikrer, at eventuelle afdampede substanser kan ventileres bort.

Varmeskabe findes i to overordnede versioner: med og uden mekanisk konvektion, det vil sige med eller uden cirkulationsblæser. I de fleste applikationer er blæseren en fordel, da den giver varmeovnen større nøjagtighed, bedre homogenitet og hurtigere "recovery time" efter at døren har været åben. I applikationer, hvor der anvendes lette emner som græsfrø, papir eller andre flygtige prøver, måske i åbne bakker eller beholdere, er en ovn med naturlig konvektion (uden blæser) at foretrække, så prøverne ikke bliver blæst rundt i testrummet.

I de fleste varme- og tørreskabe må der ikke tørres emner, der enten selv er brandbare eller afgiver brandbare opløsningsmidler -  overfladetemperaturen på varmelegemerne kan let nå op på 400-500°C. Dette medfører risiko for eksplosion, og i sådanne applikationer, f.eks. ved tørring af brandfarlige stoffer som coatede og malede overflader, anvendes i stedet en sikkerhedsovn, der opfylder alle sikkerhedskrav i EN 1539-2015.

Varmeskabe og tørreskabe spiller en afgørende rolle i en bred vifte af industrielle og videnskabelige applikationer, hvor præcis kontrol over miljøbetingelserne er afgørende. Disse enheder anvendes ikke kun til opvarmning og tørring af materialer, men også til hærdning af materialer som polymerer og epoxyer, samt til forskning inden for biologisk, medicinsk og farmaceutisk industri og udvikling.

En anden typisk applikation er til flistørring på kraft-/varmeværker, hvor der typisk afregnes efter tørstofindholdet, og dermed skal vandet tørres ud. Flistørring er en afgørende proces inden for energiproduktion, da det reducerer mængden af vand i træflisen, hvilket øger brændværdien og effektiviteten af forbrændingsprocessen. Varmeskabe og tørreskabe spiller en central rolle i denne proces ved at sikre en ensartet og effektiv tørring af flisen, hvilket resulterer i en mere økonomisk og bæredygtig energiproduktion.

Med deres alsidighed og pålidelighed er varmeskabe og tørreskabe blevet uundværlige værktøjer i laboratorier, produktionsfaciliteter og forskningsinstitutioner over hele verden.

 

Læs mere under Binder varmeskabe/tørreskabe

Citrotek forhandler også...