Definitionen på vigtige måleenheder og fagudtryk i vores branche

I en teknisk verden er der ofte en overflod af fagudtryk og termer, og afhængigt af ens baggrund kan det være mere eller mindre forståeligt. Her på siden giver vi en kort forklaring på nogle af de forskellige fagudtryk, man kan støde på i både skrift og tale. Vores mål er at skabe et letforståelig "opslagsværk", hvor folk fra alle baggrunde og fagområder kan få forklaret disse fagudtryk, uanset hvor dybtgående deres tekniske viden er. Nedenstående liste er sammensat ud fra de udfordringer, vi ofte ser vores kunder støder på. Men hvis der er noget, vi har overset, hører vi gerne fra dig.

  • Kelvin er en enhed til måling af temperatur, hvor nul Kelvin svarer til det absolutte nulpunkt, det vil sige den laveste temperatur, der teoretisk set er mulig. Én Kelvin svarer til én grad Celsius, men Kelvin-skalaen starter ved det absolutte nulpunkt. Typisk anvender vi Kelvin, når vi taler om relative temperaturer, for eksempel når vi angiver nøjagtighed eller gradienter.

  • Gradient refererer til den måde, hvorpå noget ændrer sig over en afstand eller tid. Det kan være en måling af, hvor hurtigt noget ændrer sig i stigning eller fald. For eksempel temperaturen stiger med en bestemt mængde grader per minut. Gradienten opgiver vi typisk i Kelvin pr. minut så er det same som grader Celsius pr. minut.

  • EX-proof i ATEX Zone EX II 3G refererer til en godkendelse eller certificering af et udstyr til brug i områder med eksplosionsfarlige atmosfærer. "EX-proof" betyder, at udstyret er designet til at modstå og forhindre antændelse af eksplosive gasser eller dampe. ATEX står for "Atmosphères Explosibles" og er et europæisk direktiv, der regulerer sikkerheden af udstyr, der anvendes i potentielt eksplosive atmosfærer. Zone EX II 3G specificerer, hvilken type eksplosiv atmosfære, udstyret er egnet til, og i dette tilfælde er det egnet til brug i Zone 2 (gas).

  • Ambient temperatur refererer til den omgivende temperatur i et givent miljø eller område. Det er den temperatur, man finder i det omkringliggende rum eller omgivelser, hvor et objekt eller udstyr befinder sig. Den ambiente temperatur kan variere afhængigt af faktorer som årstid, tidspunkt på dagen og placering.

  • Homogenitet betyder ensartethed eller jævnhed. Når noget er homogent, er der ingen store forskelle eller variationer inden for det pågældende testrum eller objekt. Homogenitet er vigtig i mange sammenhænge, da den sikrer ensartede betingelser og resultater, hvilket er afgørende i videnskabelige eksperimenter, produktionsprocesser og andre anvendelser.

  • Forceret konvektion refererer til den proces, hvor luften bevæger sig aktivt og accelereret gennem et testrum på grund af en blæser. Dette adskiller sig fra naturlig konvektion, hvor bevægelsen sker på grund af forskelle i densitet og temperatur, uden ekstern påvirkning. Forceret konvektion bruges ofte til at opnå en hurtigere og mere jævn fordeling af temperatur.

  • ICH Q1A klimaskabe er testkamre, der opfylder standarderne fastlagt af International Conference on Harmonisation (ICH) i deres retningslinjer kaldet ICH Q1A. Disse ICH Q1A klimaskabe bruges til at udføre stabilitetsprøvninger på lægemidler og farmaceutiske produkter ved at simulere forskellige klimatiske forhold, som lægemidlerne kan blive udsat for under opbevaring og transport. Formålet med disse testkamre er at evaluere lægemidlers stabilitet over tid under forskellige temperatur- og fugtighedsforhold for at sikre, at de bevarer deres kvalitet og effektivitet gennem deres holdbarhedsperiode.

  • Termoelektrisk køling er en metode til at skabe køling ved hjælp af elektricitet. Det fungerer ved at udnytte termoelektrisk effekt, hvor elektrisk strøm får varme til at flytte sig fra et sted til et andet. Denne temperaturforskel bruges derefter til at opnå kølingseffekt. Termoelektrisk køling anvendes ofte i mindre kølesystemer som kølebokse, køleelementer til elektronik og små køleskabe, da det har visse fordele såsom stilhed, pålidelighed og kompakthed.

 

 

Citrotek forhandler også...